fbpx

Onze toonzaal is open!

U bent nog steeds welkom om onze toonzaal te bezoeken! Wij zorgen er voor dat dit  op een coronaveilige manier kan gebeuren.

Om de grote drukte te vermijden, werken wij tijdens weekdagen bij voorkeur op afspraak. Dit kan via deze link . Tijdens het weekend is een afspraak maken niet nodig.

Check hier onze openingsuren.

 

Disclamer

Gebruikersvoorwaarden website Veranda’s Janssens

Eigendom website Deze website is eigendom van Veranda’s JANSSENS, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 388A en ondernemingsnummer BE 0420.318.816.   Aanvaarding gebruiksvoorwaarden Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden.   Geldigheid gebruiksvoorwaarden Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de wensen van alle partijen.   Wijzigen gebruiksvoorwaarden Veranda’s JANSSENS kan op elk ogenblik de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. We vragen de bezoeker de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.   Inhoud van de website We besteden erg veel zorg aan de inhoud van onze website en we streven ernaar de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via info@veranda-janssens.be. De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Alle prijzen, afmetingen, plannen, tekeningen, beelden en beschrijvingen op deze website zijn louter indicatief. Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen steeds wijzigen. De informatie op deze website is geen aanbod en evenmin een uitnodiging tot aankoop zoals omschreven in het wetboek van economisch recht. Veranda’s JANSSENS kan de inhoud van deze website (links inbegrepen) steeds wijzigen.   Aansprakelijkheid Veranda’s JANSSENS en/of enige andere met Veranda’s JANSSENS verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen, computermisdrijven of hacking. Veranda’s JANSSENS en/of enige andere met Veranda’s JANSSENS verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in haar informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Veranda’s JANSSENS geeft geen garanties voor de goede werking of de constante beschikbaarheid van deze website en is niet aansprakelijk voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website. De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Veranda’s JANSSENS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor deze inhoud of kenmerken of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan. Bij nalatigheid of lichte fout van Veranda’s JANSSENS, personen voor wie Veranda’s JANSSENS instaat en/of vennootschappen verbonden met Veranda’s JANSSENS, is Veranda’s JANSSENS en/of de betreffende partij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website. Bij schade door het gebruik van deze website die het gevolg is van een grove fout van Veranda’s JANSSENS en/of van vennootschappen verbonden met Veranda’s JANSSENS of van een grove of opzettelijke fout van personen voor wie Veranda’s JANSSENS instaat, is de aansprakelijkheid van Veranda’s JANSSENS en/of de betreffende partij beperkt tot de rechtstreekse schade aan programmatuur tot een maximaal bedrag van [50] EUR per bezoeker, met uitsluiting van enige andere schade, zoals (maar niet beperkt tot) werkonderbrekingen, verliezen aan omzet en winst, beschadiging of verlies van gegevens.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en deze gebruiksvoorwaarden. Bij een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.